Dijital Takograf Uzaktan Veri İndirme

Lojistik sektöründe Yurtiçi ve Yurtdışı taşımacılık yapan sektörde bulunan taşıtların Takograf kullanması zorunlulukları vardır. 01.01.2020 tarihinden itibaren Takograf veri indirmelerinin sağlanarak ilgili Kamu kurumlarına Dijital Takograf verilerin sunulmaları zorunlu bir yapıya gelecektir.

Bu kapsamda Turuncu Araç Takip Dijital Takograf verilerin uzaktan okunularak tüm dijital Takograf verilerin indirilmesine yönelik geliştirdiği Dijital Takograf veri indirme cihazı ile Lojistik sektöründe bulunan firmaların operasyon süreçlerinde özel çözümler sunarak işlemlerin çok daha basit ve hızlı bir şekilde çözümlenmesine olanak sağlamaktadır.

Dijital Takograf verilerinde sürücülerin araç kullanım analizleri Takograf cihazların üzerinden kontrol edilmektedir. Sürücülerin araç çalışma sürüleri, dinlenme saatleri, hız bilgileri ve diğer veri bilgileri uzaktan veri indirme yapısı ile Lojistik merkezi Lokasyon da bulunan personeller tarafından izlenebilir ve analiz edilebilir yapıya dönüştürülmektedir.

Dijital Takograf Veri İndirme Nedir?

Dijital Takograf veri indirme 01.01.2020 tarihinden itibaren Lojistik sektöründe zorunlu olan ve bilgilerin TOBB gönderilmesi için gerekli olan verilerin araçların fiziki olarak bulunduğu alana gitmeden uzaktan verilerin araç takip cihazları ve iletişim birimleri ile indirilmesine olanak veren bir yazılım ve donanım ürünleridir.

Dijital Takograf Analiz Sistemi

Dijital Takograf veri indirme 01.01.2020 tarihinden itibaren Lojistik sektöründe zorunlu olan ve bilgilerin TOBB gönderilmesi için gerekli olan verilerin araçların fiziki olarak bulunduğu alana gitmeden uzaktan verilerin araç takip cihazları ve iletişim birimleri ile indirilmesine olanak veren bir yazılım ve donanım ürünleridir.

Sistem Bileşenleri Nedir ?

Dijital Takograf dan veri indirmek için öncelikli olarak araçlarınızın Canbus modülüne uygun yapıda olması gerekmektedir. Bu yapıya sahip olan araçlardan Takograf verilerin alınabilmesi için;

  1. Araçlar üzerinde ST400 Turuncu Dijital Takograf Veri İndirme Cihazı bulunması gerekmektedir.
  2. Firmalara verilen veri indirme kartları ile şirket yetkilileri merkezi operasyon noktasında bilgisayar üzerinden kendilerine verilecek olan Turuncu veri indirme ara birimi ile bilgisayara bağlantı sağlar.
  3. Takograf Veri indirme ara birimi ile şirket yetkilisi araca uzaktan bağlanır ve ilgili sürücü ve araç plakasının seçimini yapar.
  4. İlgili plaka seçiminden sonra merkezi operasyon yetkilisi seçim yapılan araçtan uzaktan Takograf Verilerini kendi bilgisayarına TOBB iletilmek üzere indirir.

Dijital Takograf Veri indirme Cihazı Fiyatları

Araçlarınızdan dijital verilerin indirilebilmesi için araç marka modellerininiz Takograf veri indirme sistemimize uygun olması gerekmektedir. Mevut yapı itibariyle Dijital Takograflar dan veri indirime sağlanmaktadır.

Dijital veri indirme için uygun olan ürün modelleri ve dijital veri indirme cihazı fiyatları için satış temsilcilerimizden ürün fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Dijital Takograf Veri İndirme Yönetmeliği

TC. UAB Karayolları Düzenleme Yönetmeliğin orijinal bilgisine buradan ulaşabilirsiniz. İlgili Metin Bilgisi aşağıda bulunmaktadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 40. Maddesinin 31. Fıkrası gereğince; yetki belgesi sahipleri, sayısal Takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtlarının sayısal Takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi, en geç takip eden ayın sonuna kadar Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine (TOBB) göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilmesi uygulamasına 01.01.2020 itibariyle başlanılacaktır.

Buna göre, yetki belgesi sahipleri Ocak-2020 içerisinde indirdikleri sayısal Takograf verilerini, en geç Şubat-2020 sonuna kadar ve aynı şekilde sonrasında da her ay indirdikleri verileri en geç takip eden ayın sonuna kadar göndermekle yükümlüdür.

0 cevaplar